YOUkraine

nezávislí odborníci a dobrovolníci
z ČR i ze zahraničí

O nás

Iniciativa YOUkraine sdružuje nezávislé odborníky a dobrovolníky z ČR i ze zahraničí. Zaměřujeme se na právní a psychologickou podporu, překladatelské a tlumočnické, relokační a sociální služby lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Naším cílem je poskytnout obětem co nejrychlejší a nejefektivnější bezplatnou odbornou pomoc, a zmírnit tak tíživost jejich životní situace.

Vzhledem ke komplexnosti problému si jsme vědomi nezbytnosti spolupráce s dalšími vládními, neziskovými aj. subjekty. Spojili jsme proto síly a navázali úzkou spolupráci s týmem advokátní kanceláře HLADKY.LEGAL, která – ve spolupráci s dalšími subjekty – připravuje migrační projekt. Navzájem se tak naše týmy budou doplňovat.

Poskytované služby zdarma

Iniciativa YOUkraine nabízí kapacity k pokrytí těchto oblastí:
V

Právní podpora

  • imigračně-právní podpora před odjezdem z UA a pro legální pobyt v ČR
  • právní podpora v dalších oblastech (např. občanské právo apod.)
  • zapojení expertů a akademiků při řešení složitějších právních otázek a procesu legislativních změn
V

Psychologická a psychoterapeutická podpora

  • odborná pomoc psychologů a psychoterapeutů
V

Překladatelské služby a tlumočení

  • překlady dokumentů potřebných pro imigrační řízení a další pobyt
  • tlumočení při komunikaci s úřady
V

Relokační a sociální oblast

  • koordinace dobrovolníků a asistence s řešením denních potřeb nastalých při adaptaci na život v ČR
  • koordinace recruiterů a HR specialistů za účelem zprostředkování kontaktu na odborníky, kteří občanům UA pomohou s hledáním práce v ČR
  • identifikace nedostatku finančních a materiálních potřeb (propojení s charitami a dalšími iniciativami zajišťujícími materiální pomoc)

Tým

Iniciativa YOUkraine sdružuje více než 100 dobrovolníků z různých profesí. Všichni členové hovoří česky a dalšími jazyky uvedenými v medailonku.

Hlavní koordinátor a sekce Legal

Veronika Plešková

Veronika je iniciátorem projektu a advokátkou se specializací mj. na cizinecké právo. V rámci YOUkraine je hlavní koordinátorkou a osobou odpovědnou za sekci Legal.

Před založením své vlastní praxe (VP LEGAL) působila více než 11 let v největší česko-slovenské AK. Veronika hovoří plynně anglicky a německy. Ve svém volném čase se věnuje kromě běžných koníčků také tématu vězeňství.

Sekce Legal

Matěj Kračmer

Matěj spolu s Veronikou koordinuje distribuci žádostí o právní pomoc mezi jednotlivé dobrovolníky z řad advokátů a dalších právních odborníků. Matěj má zkušenosti s tématikou YOUkraine z Odboru azylové a migrační politiky MVČR. V současné době pracuje na Krajském soudu v Plzni. Ve volném čase se hodně věnuje vzdělávání a spolupracuje s různými institucemi, např. Globální iniciativou proti organizovanému zločinu nebo Bez Trestu. Matěj hovoří anglicky a rusky.

Expertní tým sekce Legal

Veronika a Maxim Tomoszkovi

Veronika a Maxim Tomoszkovi vyučují právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Již více než 15 let jsou aktivní v oblasti klinického právního vzdělávání, tj. bezplatné právní pomoci poskytované studenty právnických fakult, a dále na integraci dovednostních a hodnotových prvků do právního vzdělávání, a to v českém i mezinárodním kontextu. Veronika se zaměřuje na právo životního prostředí a správní právo, Maxim na ústavní právo a lidská práva. V projektu YOUkraine koordinují expertní právní podporu při řešení komplikovaných právních problémů, přípravě legislativních změn, nebo přípravě analytických dokumentů. Také se podílejí na koordinaci mezinárodní spolupráce v právní oblasti.

Sociální oblast

Monika Kupcová

Monika má vzdělání i praxi oboru sociální práce, a tak se u nás stará o pokrytí potřeb občanů UA v této oblasti. Monitoruje jejich potřeby, ale také nabídky dobrovolníků, které nám přicházejí. Monika hovoří anglicky.

Psychologická a psychoterapeutická podpora

Věra Šimonová

Věra má zkušenosti z více oborů. Dříve se věnovala personalistice, nyní pracuje jako odborná redaktorka v nakladatelství. Vedle toho je certifikovaným odborníkem v oblasti psychoterapie. Věra hovoří anglicky, německy a rusky.

Překladatelské služby a tlumočení

Jakub Jurenka

Jakub je zkušený překladatel a tlumočník anglického a německého jazyka na volné noze. V týmu YOUkraine se stará o to, aby se občané UA v novém prostředí hladce dorozuměli.

PR & Web

Ivana Kočíková

Ivana vystudovala ČVUT v Praze. Pracuje v oblasti IT a je zakladatelkou a vedoucí umělecké skupiny Tlustá čára, kde se kromě vlastní tvorby zabývá oblastí vězeňství, bezdomovectví a dalšími sociálními projekty. V týmu YOUkraine se věnuje propagaci, koordinaci dobrovolníků a navazování nových spoluprací.

PR a média

Barbora Černošková

Bára je moderátorkou České televize a laskavou ambasadorkou projektů týkajících se vězeňství. V YOUkraine nám pomáhá zajistit, aby se o možnosti bezplatné pomoci dozvědělo co nejvíce občanů UA. Bára hovoří anglicky.